Kalmar Radioamatörsällskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Kalmar radioamatörsällskap kallar till årsmöte

Skicka sidan Skriv ut PDF

Kalmar radioamatörsällskap kallar till årsmöte den 21 mars klockan 19.00 i sal E207 Lars Kaggskolan Kalmar.

Ingång under antenngården mitt emot Ica Maxi. Ring på ringklockan så öppnar vi. Efter årsmötet bjuder vi på fika och visar upp innehåll och resultat av vår unika kursverksamhet som vi har bedrivit under flera år.

Uppdatering: För de som vill komma på förfika även denna årsmötesdag går det utmärkt från kl 16.

 

§1 Val av mötesordförande: 
§2 Val av sekreterare: 
§3 Val av justerare/rösträknare: 
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst: 
§5 Dagordning: 
§6 Verksamhetsrapport: 
§7 Kassarapport: 
§8 Revisorernas berättelse: 
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet: 
§10 Inkomna motioner: 
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor: 
§12 Val av ordförande för två år: 
§13 Val av sekreterare för två år:
§14 Val av suppleant på ett år: 
§15 Val av två revisorer på ett år: 
§16 Val av valberedning på ett år: 
§17 Förslag om medlemsavgift för 2015: 
§18 Övriga frågor

Senast uppdaterad 2016-03-21 12:44