Kalmar Radioamatörsällskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Årsmöte den 27 mars klockan 19.00

Skicka sidan Skriv ut PDF

Kalmar radioamatörsällskap kallar till årsmöte den 27 mars klockan 19.00 i sal E207 Lars Kaggskolan Kalmar.

 

Ingång under antenngården mitt emot Ica Maxi. Ring på ringklockan så öppnar vi. Efter årsmötet bjuder vi på fika och visar upp innehåll och resultat av vår unika kursverksamhet som vi har bedrivit under flera år.

§1 Val av mötesordförande:
§2 Val av sekreterare:
§3 Val av justerare/rösträknare:
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
§5 Dagordning:
§6 Verksamhetsrapport:
§7 Kassarapport:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
§10 Inkomna motioner:
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor:
§12 Val av vice ordförande för två år:

§13 Val av kassör för två år:
§14 Val av ledamot för två år:

§15 Val av suppleant på ett år:
§16 Val av två revisorer på ett år:
§17 Val av valberedning på ett år:
§18 Beslut om medlemsavgift för 2018:
§19 Övriga frågor:

§20 Avslut:

Senast uppdaterad 2017-03-09 17:59