Kalmar Radioamatörsällskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Klubbinfo

Skicka sidan Skriv ut PDF

Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar, som har radiointresse, efter ansökan till styrelsen.

 

 

Klubbafton: Helgfria måndagar klockan 19.00

Fika serveras till självkostnadspris

BG: 427-3900

Org.nummer: 832401-9051

Swish: 123 569 7610

Medlemsavgift: 300:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 350:-
Lyssnaramatör:75:-

 


Kalmar Radioamatörsällskap KRAS är radioklubben som fokuserar på vår hobbys kärnverksamhet, alltså radio och transmissionsteknik (se längre ner på denna sida). Söker du turistinformation om Kalmar/Öland och glasriket kan vi rekomendera Kalmars officiella besöksguide.

Förutom en med teknik och antenner rikligt utrustad klubbstuga, driver KRAS en repeaterstation för 2 meters RV48 (R0) och 70 centimeters banden RU368 (RU0). Repeatern är placerad i Algutsrum på Öland med förnämlig räckvidd och teknik. Repeaterstationen är uppkopplad till internet via EchoLink node: 164541. Vi har även en till internet uppkopplad APRS station i vår höga mast vid klubbstugan.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Nedan ett utdrag ur våra stadgar som väl får tala för sig själv.

Föreningens ändamål skall vara att samla personer, intresserade av radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvensband, att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur, att åstadkomma en kår av kunniga sändaramatörer samt att tillvarata dessas intressen. Föreningen skall i så stor utsträckning som möjligt bistå med radiosamband i uppkomna nödsituationer.

KRAS STADGAR

Senast uppdaterad 2017-04-26 18:35