Kalmar Radioamatörsällskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

KRAS kursverksamhet med måndagsfika 11 april

Måndag 11 april kl 19 har KRAS kombinerad kurskväll och måndagsfika på Lars Kaggskolan i sal E207. Vi börjar nu närma oss att summera 2015/16 års kursverksamhet och börja flytta fokus mot våren/sommarens aktiviteter och vi har därför inte något förbestämt program utan en mer idésamling om intressanta uppslag. Välkommen att delta med just dina tankar om vad vi kan ha som tema.

Som vanligt finns fika och frukt och för de som vill komma lite tidigare är det förfika från kl 16.

Välkomna

 

KRAS kursverksamhet med måndagsfika 4 april

Nu är Påskfirandet över och vi möts igen på måndagsfika och lite kursverksamhet på måndag kl 19 på Lars Kaggskolan i sal E207. För de som vill komma lite tidigare är det förfika från kl 16.

Som vanligt finns det fika och frukt.

Välkomna

 

Kalmar radioamatörsällskap kallar till årsmöte

Kalmar radioamatörsällskap kallar till årsmöte den 21 mars klockan 19.00 i sal E207 Lars Kaggskolan Kalmar.

Ingång under antenngården mitt emot Ica Maxi. Ring på ringklockan så öppnar vi. Efter årsmötet bjuder vi på fika och visar upp innehåll och resultat av vår unika kursverksamhet som vi har bedrivit under flera år.

Uppdatering: För de som vill komma på förfika även denna årsmötesdag går det utmärkt från kl 16.

 

§1 Val av mötesordförande: 
§2 Val av sekreterare: 
§3 Val av justerare/rösträknare: 
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst: 
§5 Dagordning: 
§6 Verksamhetsrapport: 
§7 Kassarapport: 
§8 Revisorernas berättelse: 
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet: 
§10 Inkomna motioner: 
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor: 
§12 Val av ordförande för två år: 
§13 Val av sekreterare för två år:
§14 Val av suppleant på ett år: 
§15 Val av två revisorer på ett år: 
§16 Val av valberedning på ett år: 
§17 Förslag om medlemsavgift för 2015: 
§18 Övriga frågor

 

Ny video om amatörradio

Saxat direkt från SSA.SE

Nu finns äntligen en rykande färsk film som marknadsför amatörradio.

Grundmaterialet kommer från brittiska RSGB, och SSA har gjort en anpassning med svensk text och svensk speaker. Filmen finns nu att beskåda på Youtube.

 

KRAS kursverksamhet med måndagsfika 14 mars

På måndag 14 mars har vi måndagsfika tillsammans med kursverksamhet, som tidigare. Liksom förra veckan har vi inget speciellt schema mer än att vi arbetar igenom veckans resultat av de radiobyggen vi håller på med. Möjligen börjar vi titta på koden för hur datorn skall veta att sändaren skall starta när vi trycker ned nyckeln och vad finns det för intressanta program för att integrera en elbug.  Samling kl 19 med fika och frukt. För de som vill komma tidigare är det förfika från kl 16.


Välkomna

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /mnt/whome/sk7ca.org/webb/new/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL